Banner
 
Bình Phước công bố chính sách ưu đãi đầu tư mới
Cập nhật: 10/01/2016
Lượt xem: 2610

Bình Phước công bố nhiều chính sách ưu đãi cho các dự án nông nghiệp. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN


Theo Phó UBND tỉnh Bình Phước Trần Ngọc Trai, ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư chung, các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn được hưởng các ưu đãi về thuê đất cao hơn. Mức cao nhất là miễn toàn bộ tiền thuê đất. Mức thấp nhất là miễn 11 năm tiền thuê đất, được miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, được hỗ trợ đầu tư các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật. 

Các cơ sở đầu tư lĩnh vực xã hội hóa còn được hưởng các ưu đãi về thuê đất cao hơn. Mức cao nhất là miễn toàn bộ tiền thuê đất (dự án ngoài đô thị); mức thấp nhất là miễn 10 năm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư tại các đô thị. Tỉnh Bình Phước hỗ trợ 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân cho 5 năm đầu tiên kể từ khi hoàn thành nội dung cơ bản; khuyến khích nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư tích tụ đất hình thành vùng nguyên liệu thông qua hình thức hộ gia đình, cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với các dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. 

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước miễn tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định này. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. 

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước đã cam kết đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh Bình Phước, quy định thời gian giải quyết thủ tục đầu tư và quy trình đầu tư đối với dự án thuộc trường hợp quyết định đầu tư trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp. 

Cụ thể, thời gian cam kết cải tiến thủ tục hành chính còn 50 ngày (theo quy định của Trung ương 120 ngày). Quy trình đầu tư đối với dự án không thuộc trường hợp quyết định đầu tư, thời gian cam kết cải tiến thủ tục hành chính giảm xuống còn 20 ngày (Quy định Trung ương 80 ngày). Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lưu, khi nhà đầu tư được thuận chủ trương giao đất thực hiện dự án. Toàn bộ hồ sơ dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Bình Phước hỗ trợ thực hiện (chi phí thuê tư vấn do nhà đầu tư đảm nhận). 

Thời gian thực hiện tại Ban quản lý khu kinh tế tỉnh là 25 đến 30 ngày (quy định là 110 ngày). Quy định giải quyết đầu vào Khu công nghiệp, nhà đầu tư đã ký hợp đồng thuê đất đối với Công ty hạ tầng. Toàn bộ hồ sơ dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hỗ trợ thực hiện (chi phí thuê tư vấn do nhà đầu tư đảm nhận).Thời gian thực hiện tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh là 30 ngày (theo quy định 110 ngày)./. 

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
dịch vụ vệ sinh công nghiêpbảo hộ lao độngThuê xe ô tô baytransBayhomes Times City Homestay Apartmentvin