Banner
 
PHÁT TRIỂN KCN - TIỀN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ, ĐÔ THỊ HOÁ BÌNH DƯƠNG
Cập nhật: 03/12/2015
Lượt xem: 3071
PHÁT TRIỂN KCN - TIỀN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ, ĐÔ THỊ HOÁ BÌNH DƯƠNG

Bình Dương là tỉnh thuộc Vùng Đông Nam bộ, có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển công nghiệp.

Kế thừa và phát huy thành quả của tỉnh Sông Bé trước đây, từ một tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, có điểm xuất phát thấp về kinh tế, nhờ biết khai thác lợi thế của mình một cách năng động, sáng tạo, thu hút các nguồn lực nên sau 18 năm kể từ khi tái lập, Bình Dương đã trở thành một trong những tỉnh phát triển công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nền kinh tế của tỉnh đã hoàn toàn thay đổi, từ một tỉnh có cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng đến năm 2015 là 60% - 37,3% - 2,7%. Đô thị của tỉnh ngày càng phát triển, tạo lập hệ thống cơ sở hạ tầng thông thoáng, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống, học tập, làm việc của người dân và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.


Cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Phước

Đạt được kết quả như hôm nay là nhờ trong quá trình phát triển kinh tế, Bình Dương thực hiện tốt phương châm “Trải chiếu hoa mời gọi các nhà đầu tư” và luôn lấy công nghiệp làm nền tảng đột phá, mà hạt nhân chính là xây dựng kết cấu hạ tầng các KCN. Chủ trương xây dựng KCN tạo động lực phát triển là tư duy đổi mới đúng đắn, kịp thời của tỉnh. Chính sự ra đời của các KCN đã đưa công nghiệp phát triển, tạo tiền đề cho thương mại, dịch vụ và đô thị phát triển.

Vận dụng hiệu quả chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, Bình Dương đã huy động được nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng KCN. Nếu như năm 1995 tỉnh mới chỉ có KCN Sóng Thần 1 được thành lập với diện tích 180 ha ở phía Nam của tỉnh thì đến nay, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, tỉnh đã có 28 KCN với tổng diện tích gần 9.500 ha, trong đó có 26 KCN đã hoạt đông với diện tích lấp kín trên 65%.

Với môi trường đầu tư thuận lợi, hạ tầng hoàn thiện, nhất là hạ tầng các KCN hiện đại, cùng sự trọng thị và quan tâm của tỉnh đã tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh có 2.548 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư là hơn 22 tỷ USD; trong đó các KCN của tỉnh đã thu hút được 1.465 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 13,2 tỷ USD, chiếm 58% số dự án và 61% số vốn đầu tư nước ngoài toàn tỉnh. Qua 20 năm được thành lập và đi vào hoạt động, Ban Quản lý các KCN Bình Dương đã góp phần tích cực vào những thành tựu chung của tỉnh.

Công nghiệp Bình Dương tăng trưởng nhanh đã làm thay đổi căn bản bộ mặt của tỉnh. Bình Dương đã đi theo hướng đô thị hóa gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Thành quả này là tiền đề quan trọng để Bình Dương viết tiếp những thành công, hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020.
 Mai Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội Bình Dương
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
dịch vụ vệ sinh công nghiêpbảo hộ lao độngThuê xe ô tô baytransBayhomes Times City Homestay Apartmentvin